Certifierade

ISO 9001LRQA ISO 9001Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och vårt ledningssystem innehåller rutiner, kontroller och regler som säkrar kvaliteten i våra produkter och tjänster.

EN1090 – CE-märkning
Vi har passerat 1 juli 2014 och from nu ska verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål till byggarbetsplatser leverera CE märkta produkter samt vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. Stålshoppen är sedan 2014-06-14 certifierade enligt den nya standarden.

Certifikatet gäller i hela EES-området, det vill säga EU-länderna samt Norge, Lichtenstein och Island. Certifikatet ska utfärdas av ett anmält organ (Notified Body), Stålshoppens certifikat har utfärdats av Lloyds Register Verification.